Memòria curs 2020-2021

Presentació


La Memòria del Curs 2020-21 és la primera que elabora el nou equip de direcció que tinc el privilegi de coordinar. Com no podia ser d’altre manera, la política seguida ha estat continuista, intentant familiaritzar-nos amb els procediments i els mecanismes de gestió, per tal de dissenyar algunes novetats estratègiques de cara al Curs 2021-22.

Des del punt de vista pressupostari, l'aportació global de la UPC va augmentar significativament a causa dels bons indicadors obtinguts pel Departament en relació amb els punts PAR. Si aquesta tendència es manté, en els propers anys es podran adoptar algunes polítiques encaminades a afavorir els grups de recerca existents.

Pel que fa a personal, en aquest curs s'han resolt tres concursos de PDI que s’incorporaran el proper curs: Mar Cendra com a Lectora en l’àmbit de Microbiologia, Idoia Codina com a Lectora en l’àmbit de Tecnologia d’aliments i Joan Casals com a Lector Serra Hunter en l’àmbit de Producció vegetal. De cara al Curs 2021-22 esperem que continuïn i es materialitzin les bones perspectives de contractació que hi ha previstes.

Així mateix, la Direcció ha intentat estimular l'atracció de talent jove, tant pel que fa a Postdocs com a Predocs. En el primer cas el DEAB ha sol·licitat dues places, a la primera convocatòria, dels contractes Margarita Salas i una a la Convocatòria María Zambrano. Pel que fa a predoct, el Departament ha obtingut un contracte FI-SDUR i ha incentivat la presentació de candidatures a FI (AGAUR), així com FPU i FI de la UPC

 

José Maria Gil Roig

Director