Memòria curs 2013-2014

Presentació

Vull agrair a tots els membres del Departament la feina feta fins ara, que s’ha traduït en el reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya de 5 cinc grups de recerca SGR, quatre consolidats i un d’emergent, liderats o participats per membres del DEAB; l’elecció com a Director de l’Escola de Doctorat d’en Paco Sepulcre; i de representat del PDI al Consell Social d’en Xavier Martínez. Així mateix, vull agrair especialment a en Josep Maria Auleda la dedicació, actitud i predisposició mostrada fins a la seva jubilació a l’agost de 2014.

Malgrat la delicada situació econòmica per la que travessem, hem pogut millorar la situació econòmica del Departament gràcies als convenis subscrits amb empreses, així com per la vostra generositat en acceptar donar part de l’import dels vostres convenis per a proveir-nos de material per a desenvolupar la nostra activitat acadèmica.

 

Per últim, en nom dels meus companys d’Equip Directiu i en el meu propi, us agraïm la vostra implicació, esforç i dedicació, i us encoratgem a continuar per a millorar dia a dia.

 Equip de Direcció
Castelldefels 2014