MEMÒRIA 2007

Arxiu Memòria 2007 en format pdf 

Presentació
És una satisfacció per aquest Equip de Direcció presentar-vos la Memòria d’Activitats de l’any 2007 del nostre Departament.

En el decurs d’aquest any es poden destacar dos trets fonamentals: la integració dels professors del CEIB en el nostre Departament, efectiu a partir del mes d’Abril, i l’inici dels nous estudis dins el marc de Bolonya.

A tot el PDI que s’ha incorporat oficialment al DEAB li donem la nostra més cordial benvinguda i esperem que en el nou, encara que vell, entorn hi continuïn trobant les eines adequades per poder desenvolupar les tasques, tant des del punt de la docència com de la recerca.
 
A partí d’aquest moment el DEAB es la vostra UB d’adscripció orgànica i, per tant, us donarà suport en tot allò que sigui de la seva competència.

Com ja sabeu, el nostre Departament, és molt jove dins la UPC, però la experiència multidisciplinària de la gent que el formen és molt valuosa.

No sense grans esforços ens anem adaptant a aquesta nova situació. El que es cert, però, és que sentim orgull de la feina feta fins ara i que no esmerçarem esforços per continuar-la. Esperem que “la situació de normalitat” a la que hem arribat serveixi per potenciar les nostres activitats tant docents, com de recerca, i/o transferència de tecnologia.

El nostre objectiu continua sent desenvolupar un consens a base de connexions amb les diferents institucions publiques i/o privades, amb la comunitat universitària i amb les empreses del sector productiu, per tal d’apropar-nos a la realitat i poder oferir un millor servei a la societat.

Per acabar, voldríem fer patent el nostre agraïment a totes aquelles persones, PDI i PAS, que fins ara esteu fent possible el progrés del DEAB i que continueu disposats a fer-ho. Moltes gràcies.

 


Equip de Direcció
Castelldefels 2007