Comparteix:

Assistència mèdica immediata i accidents laborals

Que fer i on anar en cas d'accident. Informació pel PDI/F, PDI/L, PAS/F i PAS/L

Si patiu un accident laboral, sigui en el vostre lloc de treball o en el moment d'anar o tornar de la feina (accident in itinere), la gestió serà diferent en funció del col·lectiu al que pertanyeu