Comparteix:

Concurs contractació professor/a Lector/a

A la web de concursos PDI (https://concursospdi.upc.edu) de la UPC, trobareu publicada una resolució per la qual es convoca un concurs públic per a la contractació de professorat lector amb una plaça adscrita al DEAB:

- Resolució 2024-854-39, de 5 de març de 2024.

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de març de 2024 (inclòs).

TAULER D’ANUNCIS DE LES COMISSIONS

La comissió de selecció farà públiques les seves comunicacions al tauler d'anuncis de Concursos de PDI de la pàgina web de la UPC

 

Les DADES ESPECÍFIQUES DE LA PLAÇA convocada al Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia són: 

Referència del concurs: LE-150/745

Àrea de coneixement: Paisatgisme

Tasques que s'han de dur a terme:

Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport. Totes són tasques associades a: les assignatures de l'àmbit del paisatgisme impartides pel Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia dels Graus i Màsters de l'EEABB. 

Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes totes relatives a: el paisatgisme, preferiblement, en la gestió i disseny de paisatges resilients, per a adaptació al canvi climàtic o a qualsevol de les seves manifestacions més evidents o altres temes d'interès segons les temàtiques tractades en les assignatures dels Graus i Màsters que s'imparteixen en l'EEABB.

 Direcció de tesis doctorals.