Comparteix:

Concurs contractació professor/a Lector/a - Pla Serra Hunter

A la web de concursos PDI (https://concursospdi.upc.edu) de la UPC, trobareu publicada una resolució per la qual es convoca un concurs públic per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Hunter amb dues places adscrites al DEAB:

- Resolució103_SAiP_PDI-2024-528/23, de 19 de febrer de 2024.  

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de març de 2024 (inclòs).

 

TAULER D’ANUNCIS DE LES COMISSIONS

Les comissions de selecció faran públiques les seves comunicacions al tauler d'anuncis de Concursos de PDI de la pàgina web de la UPC

 

Les DADES ESPECÍFIQUES DE LA PLAÇA convocades al Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia són:

 • Categoria: 1 plaça de professorat Lector
  Unitat d'adscripció: Departament d'Enginyeria agroalimentària i biotecnologia
  Unitat de vinculació: Escola d'Enginyeria Agroalimentària i Biosistemes de Barcelona (EEABB)
  Perfil: Edafologia
  Referència del concurs: UPC-LE-231-041
  Codi del lloc: 71025726
  Consell de Govern: CG/2023/03/17)

 • Categoria: 1 plaça de professorat Lector
  Unitat d'adscripció: Departament d'Enginyeria agroalimentària i biotecnologia
  Unitat de vinculació: Escola d'Enginyeria Agroalimentària i Biosistemes de Barcelona (EEABB)
  Perfil: Agroquímica
  Referència del concurs: UPC-LE-231-047
  Codi del lloc: 71025734
  Consell de Govern: CG/2023/03/17