ALTRES GRUPS DE RECERCA

    Grups de Recerca Reconeguts per la Generalitat de Catalunya, SRG 2017-2019, on hi participa Personal Docent i Investigador (PDI) del DEAB

     

     

     

    • Technology, Environment and Resource Recovery for Agriculture (TERRA). IRTA. Ref. 2017 SGR 01290