Comparteix:

Processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat substitut

A la web de concursos PDI (https://concursospdi.upc.edu) de la UPC, trobareu publicada la resolució núm. 2023-5037/88 de 22 de desembre, per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat substitut.

 

TAULER D’ANUNCIS DE LES COMISSIONS

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de gener de 2024 (inclòs).

Les borses i disciplines convocades en el Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia són:

 

Unitat d’adscripció / Departament  Àmbit de coneixement  Codi borsa disciplina
745 Dept. Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Ciències i Enginyeries Biotecnològiques –

Ciències

SUB-745-1 biologia molecular

SUB-745-1 edafologia

SUB-745-1 fisiologia

SUB-745-1 química

SUB-745-1 biologia

SUB-745-1 ciències de la terra

SUB-745-1 Ecologia

SUB-745-1 bioquímica

SUB-745-1 biologia marina

745 Dept. Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Ciències i Enginyeries Biotecnològiques –

Economia, Sociologia i Política Agrària

SUB-745-2 economia ambiental i ecologia

SUB-745-2 economia, legislació i política ambiental

745 Dept. Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Ciències i Enginyeries Biotecnològiques -

Producció Vegetal

SUB-745-3 botànica ornamental

SUB-745-3 producció fructícola

SUB-745-3 producció hortícola

SUB-745-3 vitivinicultura

SUB-745-3 multiplicació i viverisme

745 Dept. Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Ciències i Enginyeries Biotecnològiques –

Producció Animal

SUB-745-4 alimentació i nutrició animal

SUB-745-4 producció animal

SUB-745-4 producció aqüícola

SUB-745-4 producció monogàstrics

SUB-745-4 producció remugants

745 Dept. Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Ciències i Enginyeries Biotecnològiques -

Enginyeria Agroforestal

SUB-745-5 dibuix a l'enginyeria

SUB-745-5 dibuix a l’enginyeria de sistemes biològics

SUB-745-5 tecnologia de la jardineria i paisatgisme

SUB-745-5 història del paisatge

745 Dept. Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia

Ciències i Enginyeries Biotecnològiques –

Tecnologia d’Aliments

SUB-745-6 indústries càrniques

SUB-745-6 indústries làcties

SUB-745-6 bioquímica dels aliments

SUB-745-6 anàlisi d'aliments

SUB-745-6 microbiologia d’aliments