Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT “TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA”

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR
Director del DEAB
Dr. José María Gil Roig
Coordinadora del Programa de Doctorat
Dra. M. Isabel Achaerandio Puente
Representant del Grup de Recerca en Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita (GINEMQUAL)
Dr. Francesc Xavier Sorribas Royo
Representant del Grup de recerca en Tecnologia Tèxtil (TECTEX)
Dr. Josep Claramunt Blanes
Representant del Grup de Recerca Unitat de Mecanització Agrària (UMA)
Dr. Emilio Gil Moya
Representant del Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA)
Dr. Zein Kallas Calot
Representant del Grup de Recerca en Sistemes de Producció Aqüícola (SPAq)
Dra. Ingrid Masaló Llora
Representant del Grup de Recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC)
-
-Representant del Grup de Recerca Fundació Miquel Agustí (FMA)
-
PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Responsable administrativa del Programa de Doctorat
Sra. Montserrat Mariné Vergés

REPRESENTANT ESTUDIANTS DE DOCTORAT
Sra. Aïda Magdalena Fullana Pons