Memòria curs 2014 - 2015

Presentació

Durant aquest curs acadèmic s’han produït novetats significatives en la majoria de les activitats que du a terme el DEAB. En docència hem començat a impartir classes en el Grau de Ciències culinàries i gastronòmiques i al màster KET4FOOD+BIO. En recerca, destaca la creació de les comunitats RIS3CAT d’Alimentació, en la que participem com a investigadors, i la de Tecnologies de la Producció Agroalimentària, que co-liderem amb la UdL, i esperem participar també com a investigadors dels projectes proposats i liderats per empreses del sector.

Pel que fa a la captació de recursos i la producció científica, els indicadors es mantenen semblants al curs anterior, fet destacable, ja que abandonem la tendència
a la baixa registrada en els darrers cursos.

La dotació pressupostària del DEAB ha millorat lleugerament a partir de l’aplicació dels nous indicadors. Esperem anar millorant-los per aconseguir un pressupost que permeti dotar-nos de les eines per millorar la nostra activitat acadèmica.

Per últim, en nom dels meus companys d’Equip Directiu i en el meu propi, us agraïm la vostra implicació, esforç i dedicació i us encoratgem a continuar per millorar dia a dia i per aconseguir els recursos necessaris que ens permeti desenvolupar la nostra activitat investigadora per situar-nos en el mapa de la recerca a Catalunya com a referents.

 

El DEAB som tots i tots fem DEAB.Francesc Xavier Sorribas
Director