MEMÒRIA 2002 - 2004

Arxiu Memòria 2002 - 2004 en format pdf


Presentació
Teniu a les vostres mans la primera Memòria d'Activitats del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Com a Directora d’aquest nou projecte universitari, tinc la satisfacció de presentar-vos un resum de les dades de l'activitat docent i de recerca desenvolupada en el péríode 2002-2004, atès que és el període on el Departament pot començar a quantificar i qualificar les seves activitats, després de la seva creació l’any 2001.
 
Com podreu constatar pàgina a pàgina, hem reflectit l’esforç que cadascun dels membres que conformem el DEAB hem aportat perquè, avui, el nostre Departament
estigui reconegut com una Unitat de ple dret de la nostra Universitat. Tot i que resta un llarg camí per recórrer fins a la integració total de l’ESAB a la UPC, el nostre esforç ha valgut la pena i demostra el compromís d’oferir una docència i una recerca amb les màximes garanties de qualitat orientada a la formació de futurs enginyers i a donar resposta a les necessitats socials del nostre País.
 
Ha estat un període de canvis positius, palesos en el dinamisme de tota la comunitat universitària que, a més d’aportar l’experiència de la seva trajectòria professional, contribueix i col·labora en el conjunt d’iniciatives i tasques a dur a terme per tal de fer d’aquest Departament un referent en els camps agraris, agroalimentaris i biotecnològics.
 
En els canvis que comporta la societat del coneixement hi podrem trobar noves oportunitats per avançar en pro de l’excel·lència cap a un ensenyament innovador i de qualitat, i cap al desenvolupament d’una recerca útil i profitosa pel sector agroalimentari.
 
Per finalitzar, voldria destacar el treball i la dedicació que durant aquest temps hem dut a terme les persones d’aquest Departament, dels quals la Memòria que us presentem tot seguit n’és deutora.
 
 
 
Rosa Flos i Bassols
Directora