MEMÒRIA 2008

Arxiu Memòria 2008 en format pdf

Presentació
Un any més ens plau presentar-vos el resum de les dades, com a mostra de l'activitat generada pel nostre Departament durant els últims dotze mesos. I, un any més, em plau constatar com, pàgina a pàgina, queda reflectit de forma molt sintètica, l'esforç de tothom en els àmbits de la docència, la recerca i la transferència de resultats.

El nou model d'aprenentatge que implica l'adaptació als requisits de l'EEES i, per tant, una transformació total del model educatiu juntament amb els canvis que la societat del coneixement, està comportant que puguem trobar nous reptes i noves i apassionants oportunitats que no hem de desaprofitar, per poder avançar en aconseguir la Universitat de qualitat, de rigor i de transparència que perseguim.
 

Les pàgines que segueixen no només reflecteixen el treball fet fins ara, sinó que pretenen ser un al·licient més per poder assolir el lloc que desitgem pel nostre Departament dins la comunitat universitària, de la que en formem part.

En nom de l'Equip de Direcció i Administració del DEAB, de qui és deutora aquesta Memòria, us animem a consultar les pàgines que segueixen i que reflecteixen la dedicació i el treball intens que durant aquest últim any hem desenvolupat les persones d'aquest Departament que conformem una comunitat plural i ambiciosa, però també autocrítica i, sempre, optimista.


Moltes gràcies.

 

 

Equip de Direcció
Castelldefels 2008