Memòria curs 2019-2020

Presentació


El curs acadèmic 2019-2020 ha estat favorable per al DEAB en tots els aspectes relacionats amb
l’activitat acadèmica dels seus membres, el que ha comportat un increment de la dotació de
pressupost ordinari de la unitat, que com es sabut, es basa en indicadors d’encàrrec docent,
producció científica, direcció de tesis doctorals i equipaments. Tots ells depenen única i
exclusivament de l’activitat del col·lectiu, el que representa un gran esforç per part de tothom i,
especialment, del cada cop més reduït col·lectiu de PDI permanent.

En matèria de personal, d’una banda cal destacar la incorporació del Dr. Emilio Gualda, contracte
Ramón y Cajal, l’assignació d’una plaça de professor lector de Microbiologia, i l’inici del procés
de selecció de la plaça de professor lector Serra Húnter de Producció vegetal, el que permetrà
millorar la qualitat i l’impacte de la recerca del DEAB i fer front a l’encàrrec docent amb personal
que té com a única activitat professional l’acadèmica. Per l’altra banda, cal destacar la jubilació
del Dr. Antoni Almirall i del Dr. Josep Sabaté al final del curs acadèmic. Volem agrair-los la seva
dedicació acadèmica i la seva participació en òrgans de gestió durant tots aquests anys, i els hi
desitgem el millor en aquesta nova etapa.

En relació a la recerca, la transferència i la producció científica, s’ha estabilitzat en relació al curs
anterior gràcies a l’esperit i vocació del seu personal.

L’equip directiu us agraïm la vostra implicació i esforç, i us animem a seguir endavant.


El DEAB som tots i tots fem DEAB.


Francesc Xavier Sorribas
Director