Memòria curs 2018 - 2019

Presentació

El curs acadèmic 2018-2019 ha estat favorable per al DEAB en tots els aspectes relacionats amb l’activitat acadèmica dels seus membres, el que ha comportat un increment de la dotació de pressupost ordinari de la unitat, que com es sabut, es basa en indicadors d’encàrrec docent, producció científica, direcció de tesis doctorals i equipaments. Tots ells depenen única i exclusivament de l’activitat del col·lectiu, el que representa un gran esforç per part de tothom i, especialment, del cada cop més reduït col·lectiu de PDI permanent.

 

En matèria de personal, cal destacar la propera incorporació de la professora lectora de Biotecnologia, Dra. Irma Roig, que es durà a terme el proper curs 2019/2020, i l’assignació d’una plaça de professor lector

de Producció Vegetal, el que permetrà millorar la qualitat i l’impacte de la recerca del DEAB i fer front a l’encàrrec docent amb personal que té com a única activitat professional l’acadèmica. Esperem que aquest increment de la plantilla de professorat amb possibilitat d’esdevenir permanent no sigui un fet puntual i es mantingui durant els propers cursos després d’anys de reducció del nombre de PDI permanent.

 

En relació a la recerca, la transferència i la producció científica, s’ha incrementat la captació de recursos i la producció científica en relació al curs anterior gràcies a l’esperit i vocació del seu personal.

 

El DEAB som tots i tots fem DEAB.


Francesc Xavier Sorribas
Director