MEMÒRIA 2013

Presentació

Les primeres paraules en aquest escrit són d'agraïment i reconeixent de la tasca que ha desenvolupat fins a finals de l’any 2012 la directora del Departament, professora Montserrat Pujolà, amb qui he tingut l’oportunitat de col·laborar com a membre del seu equip directiu. Durant el seu mandat ha reforçat els llaços amb el sector productiu, ha impulsat la creació del Clúster Agro@alimentari UPC junt amb l’ESAB i l’EETAC, ha potenciat la internacionalització del DEAB a través de visites i reunions amb equips rectorals d'universitats, responsables de centres de recerca, i responsables de grups o projectes de recerca i cooperació de països d’Amèrica i Àfrica, i impulsat la creació de cursos de postgrau amb la complicitat d’empreses vinculades al sector i grups de recerca de la UPC.
 

L’inici del nou equip directiu està emmarcat en el context de la crisi econòmica global que ens afecta. La delicada situació financera de l’Estat, la Generalitat i la delicada situació pressupostària de la UPC fan especialment difícil la gestió universitària. No obstant, aquesta no és una situació nova per nosaltres donada la repercussió, especialment virulenta, que ha tingut sobre la nostra Unitat, principalment en termes de plantilla de PDI.

 

L’actual equip directiu del Departament vol treballar per tal que la situació actual ens afecti el mínim possible i per encoratjar els seus membres a continuar treballant per aconseguir el reconeixement en els diversos àmbits en que desenvolupem la nostra activitat acadèmica. El capital humà del DEAB és el valor més preuat, ja que és el fruit de la nostra trajectòria el que serveix com targeta de presentació de la Unitat.

 

Em plau presentar-vos la Memòria d’activitats que descriu la feina que hem fet entre tots aquest any 2013.Equip de Direcció
Castelldefels 2014