MEMÒRIA 2009

Arxiu Memòria 2009 en format pdf 

Presentació
Com cada any la unitat 745 de la UPC "Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia" us vol donar a conèixer les activitats realitzades durant el 2009 i els resultats obtinguts.

En primer lloc, voldríem agrair a tot el personal del Departament (personal docent i investigador, personal d'administració i serveis, personal tècnic de suport a la recerca, becaris i doctorands) la labor desenvolupada durant aquest període i volem deixar constància que si no hagués estat per tots vosaltres, aquestes fites no haurien estat possibles
.
 

Per altra banda, ens agradaria donar les gràcies a tot el PDI del DEAB per la implicació i l'esforç realitzat en l'elaboració i implementació dels Nous Plans d'Estudis que, com tota activitat nova, no deixa de ser un repte i una responsabilitat.

També volem destacar que, en èpoques poc favorables com és la que estem patint, el nostre Departament s'ha mantingut i inclús ha millorat en certs aspectes productius com ho demostren els resultats de la memòria. creiem que el treball pas a pas que anem realitzant ens permetrà arribar al lloc que ens correspon i que, honradament, mereixem dins del sector agroalimentari.

I per últim, només ens queda continuar animant-vos per arribar a assolir els objectius que ens anem marcant.

 

 

Equip de Direcció
Castelldefels 2009