Memòria curs 2015 - 2016

Presentació

Durant aquest curs acadèmic s’han produït canvis significatius en la composició de la plantilla de PDI. Els professors Ramon Josa i Xavier Martínez es van jubilar reduint el nombre de PDI permanent a temps complet. El degoteig de baixes posa en perill l’activitat de recerca del DEAB en no haver reposició amb PDI estabilitzable o sènior.

En recerca, continua la gestació de la comunitat RIS3CAT Tecnologies de la Producció Agroalimentària i dels projectes que integrarà. La captació de recursos i la producció científica es semblant a la del curs anterior, abandonant la tendència a la baixa registrada en els darrers cursos.

La dotació pressupostària del DEAB segueix millorant lleugerament. Esperem anar millorant els indicadors per aconseguir un pressupost que permeti dotar-nos de les eines per millorar la nostra activitat acadèmica.

 

L’equip directiu us agraïm la vostra implicació i esforç per mantenir els nivells de captació de recursos i de producció científica malgrat la reducció i no reposició de PDI permanent. Esperem que aquesta situació canviï properament.

 

El DEAB som tots i tots fem DEAB.

 Equip de Direcció
Castelldefels 2016