MEMÒRIA 2011

Presentació 

La memòria que us presentem vol donar a conèixer allò més essencial que hem viscut durant aquest any 2011.

 

Aquest any hem celebrat el nostre 10è. aniversari. Som un Departament molt jove que es troba en plena fase de creixement. Felicitem-nos per la feina realitzada recollida en aquest document.

 

La lectura d’aquesta Memòria permet constatar com, any rere any, el DEAB va assolint els seus objectius amb una clara voluntat de fer més bé les coses, assegurant que la prestació del nostre servei s’ajusta a les necessitats i les demandes de la nostra societat. Així, cal

que tinguem present que comptem amb una notable participació d'estudiants enles tasques de recerca que complementen la seva formació a través de la realització de treballs de recerca en el context del nostre Programa de Doctorat.

La panoràmica del que s’ha fet durant aquest curs ens ha d’encoratjar a millorar la nostra dedicació professional i ens ha de fer adonar de tot allò que no ha anat bé i que cal corregir.

 

Us agraeixo l’esforç fet pel bon funcionament del Departament i desitjo que aquesta memòria en sigui un digne resum.

 
Gràcies


 
Equip de Direcció
Castelldefels 2012