MEMÒRIA 2012

Presentació

  

Un cop mes, aquest es el moment de fer balanç i exposar a la nostra comunitat el que s’ha fet des de l’Equip directiu del nostre Departament.


Aquesta Memòria no preté ser exhaustiva, però si preté que hi trobeu tota la informació relativa a les nostres activitats, els nostres objectius, les principals actuacions i projectes que hem estat realitzant al llarg de l’any 2012.

 

Realment no ha estat un any fàcil. Hem hagut d’acomiadar-nos de companys i companyes amb els que feia temps que compartím el dia a dia, la feina, algunes il·lusions i algun  que  altre  café. Alguns

perquè ja gaudeixen d’un merescut descans després d’una llarga trajectòria dedicada a la docècia i a la recerca; altres atesa la situació econòmica actual i la complicada i difíil gestió de personal, que ha impedit que seguim compartint tasques junts; i, finalment, als que sempre tindrem presents en el nostre pensament, encara que no els tinguem físicament.


Així mateix, la reducció que hem patit en el pressupost del departament ens ha afectat de manera molt severa, havent d’ajornar algun projecte que caldrà reconsiderar en un futur, esperem que no gaire llunyà (la crisi actual no durarà tota la vida....).


Hem consolidat la nostra presècia a l’EETAC i a l’EUETIB, estem treballant per millorar la intranet del departament, així com la web, per tal de donar una millor difusió i visibilitat del departament tant a la nostra comunitat com a les indústries del sector agroalimentari.


Permeteu-nos concretar un especial agraïment a tots vosaltres, que heu recolzat i us heu implicat amb l’Equip directiu sortint i animar-vos a continuar fent-ho amb la mateixa empenta amb el nou Equip de Direcció.


A totes i a tots, moltes gràcies. 
Equip de Direcció
Castelldefels 2013