Des d'avui (12/11/2007), aquest és el nou WEB del Departament.


L'objectiu d'aquest WEB és facilitar l'accés des de qualsevol part del món, a la informació de les tasques que es desenvolupen al Departament


Per intentar que el WEB compleixi el seu servei s'ha considerat important  no duplicar informació que ja està a altres pàgines a la UPC (enllaços)  i posar tots els continguts ordenats i condensats per facilitar l’accés i la comprensió.

El WEB està dividit en quatre apartats principals:
  • Departament
  • Docència
  • Recerca i
  • Doctorat

En cada un d’ells podeu trobar diferent informació sobre el treball que duem a terme des del Departament.Aquest lloc web utilitza el plone i ha estat dissenyat per a ser completament accessible i usable, funcionant d'acord amb les Guies d'accessibilitat de contingut web. 

La participació dels membres del Departament, ha fet possible que avui tinguem aquest nou WEB.Gestors WEB-DEAB