Skip to content

Theses in process

 • ALMANSA LAGUNAS, CLARA. Estudi de la interacció entre el comportament dels peixos plans i les condicions hidrodinàmiques i uniformitat ambiental en els tancs de cultiu. Directors: Dra. Lourdes Reig Puig i Dr. Joan Oca Baradad.
 • APARICIO DEL MORAL, YAHANA MICHELLE.Control biológico por conservación del áfido verde Myzuz persicae en cultivo de melocotón. Directores: Dra. Judit Arnó Pujol (IRTA) i Dra. Rosa Gabarra Ambert. (IRTA). Ponent: Dr. F. Xavier Sorribas Royo
 • BALANYÀ MARTÍ, TERESA. Recuperació, mitjançant nanofiltració, d’extractats quelants utilitzats per a la descontaminació metàl·lica de sòls. Director: Dr. Josep Sabaté Reboll.
 • BORRAZ MARTÍNEZ, SERGIO. Desenvolupament de models per a la detecció d’individus fora tipus (varietats i/o amb fitopatologies) mitjançant tècniques espectroscòpiques no destructives. Directors: Dra. Anna Gras Moreu i Dr. Joan Simó Cruanyes.
 • CAMPOS TOBAJAS, JAVIER. Tecnologías emergentes y agricultura de precisión en cultivos tridimensionales. Implementación y mejora de las técnicas de aplicación de fitosanitarios en viña. Director: Dr. Emilio Gil Moya
 • DE ALMEIDA CERQUEIRA, FRANCISCO DIOGO. Genetic Analysis of Endophytic Bacteria and Mobile Genetic Elements through High-Throughput Sequencing. Directors: Dr. Benjamín Piña (CSIC) i Dr. Josep M. Bayona Termens (CSIC), Ponent: Dra. Núria Cañameras Riba.
 • EXPÓSITO CREO, ALEJANDRO. Characterization of resistant cucumis germplasm to manage root-knot
  nematodes meloidogyne spp. Director: Dr. F. Xavier Sorribas Royo
 • FÀBREGAS BARGALLÓ, FRANCESC. Ecofisiologia d'arbustos mediterranis d'interés en jardineria i paisatgisme. Codirectors: Dr. Francesc Xavier Martínez Farré i Dra. Lydia Serrano Porta.
 • GARCÍA MENDÍVIL, HELIO ADÁN. Durabilidad de la resistencia a Meloidogyne mediada por genes R en solanáceas y cucurbitácea. Director: Dr. F. Xavier Sorribas Royo.
 • GARCÍA MILLÁN, V. Monitorización de la productividad de pastos a partir de imágenes de satélite para la gestión a escala de paisaje en el paisaje terrestre protegido de miraflor. Treball conduent a obtenció del DEA. Tutora: Dra. Lydia Serrano Porta. Data: març 2009. Entitat CREAF (UAB).
 • GHAHREMANI, ZAHRA. Biological control approaches of Meloidogyne spp. in vegetable crops: from application of selected antagonists to suppressive soils. Director: Dr. Francesc Xavier Sorribas Royo i Dra. Núria Escudero Benito.
 • GIRÓN ROJAS, CECILIA. Balance de masa, estudio de costes y mejora de la gestión y procesado de materiales en las plantas públicas de compostaje de Fracción Orgánica de Residuos Municipales (FORM) de Cataluña. Directors: Dr. Emilio Gil Moya i Dra. Marga López Martínez.
 • GORDÚN QUILES, ELENA. Masas madre espontáneas de panaderías de Barcelona: diversidad microbiana y su relación con parámetros tecnológicos del procesado. Directora: Dra. Rosa Carbó Moliner.
 • ITURRALDE GARCIA, REY DAVID. Aplicación de las Atmósferas Modificadas y el Control Biológico en el Manejo Integrado de Plagas del Frijol y del Garbanzo Almacenado. Directors:Dr. Jordi Riudavets Muñoz (IRTA) i Dra. Cristina Castañé Fernández (IRTA). Ponent: Dr. Francesc Xavier Sorribas Royo.
 • JIMÉNEZ MEZA, MARTÍN FRANCISCO. Estudio de complejos de Pectina modificada con Bis-glicinato ferroso para su aplicación en la fortificación de alimentos. Director: Dr. Francesc Sepulcre Sánchez.
 • RAZZAGHI, NEDA. Structure-function relationships in sensory G protein-coupled receptors. Director: Dr. Pere Garriga Solé.
 • RECASENS GRACIA, FRANCESC XAVIER. Multifuncionalitat de l’Agricultura Periurbana a la Regió Metropolitana de Barcelona. El cas de la Denominació d’Origen Alella (Barcelonès - Maresme – Vallès Oriental). Director: Dr. Oscar Alfranca Burriel.
 • RULL FERRÉ. AURORA. Desenvolupament d’eines per a l’estudi del control genètic de QTLs i la caracterització sensorial en mongeta (Phaseolus vulgaris L.). Directora: Dra. Roser Romero del Castillo Shelly.
 • SANS MOLINS, SILVIA. Millora genètica en varietats tradicionals de reproducció al·lògama. El calçot. Directors: Dr. Francesc Casañas Artigas i Dr. Joan Simó Cruanyes.
 • TADIC, DORDE. Uptake of antibiotic and antibacterial contaminants by crops. Directors: Dr. Josep M. Bayona Termens (CSIC) i Dr. Benjamín Piña (CSIC). Ponent: Dr. Jordi Comas Angelet.