RECERCA

 
En l’actualitat l'organització de la recerca a la UPC es configura principalment al voltant dels Grups de Recerca per tal de potenciar la realització d'activitats RiT de RR en equip. En el si del DEAB es coordinen quatre Grups de Recerca Reconeguts per la Generalitat, per tal d’aglutinar el potencial investigador tot minimitzant la dispersió temàtica i, així, afavorir la captació i l'eficiència dels recursos humans i materials. Aquests quatre Grups estan composats per professors del Departament i d'altres departaments de la Universitat i també col·labora amb diferents empreses i institucions.