Processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat

A la web de concursos PDI (https://concursospdi.upc.edu) de la UPC, trobareu publicada la resolució núm. 2022-3858/197 de 22 de desembre, per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat.

 

TAULER D’ANUNCIS DE LES COMISSIONS

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de gener de 2023 (inclòs).

Les borses i disciplines convocades en el Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia són: 

Informació addicional:

- Funcions i dedicació Professors Associats

- Taules retributives Personal Docent i Investigador laboral