Vés al contingut (premeu Retorn)

Resultat sorteig membres de la Mesa Electoral

Segons la Normativa de votació en urna electrònica, Acord núm. 3/2016 del Claustre Universitari, Secció II, les meses electorals estan formades per un president i nou vocals.

En el sorteig públic realitzat el dia 11 de novembre, per escollir els membres de la mesa, han estat designats:

- Dorde Tadic
- Zahra Ghahremani
- Jesus Soriano
- Madelin Ramírez
- Sergio Borraz
- Miguel Ángel Orduño
- Omar Vicente Guadarrama
- Selene Ivette Ornelas
- Laia Barberà
- Helio Adán García

Queden convocats per realitzar la constitució de la mesa electoral, el proper divendres 15 de novembre a les 11:00, a la Sala de Reunions 120, Pl 1, Edifici D4, Campus del Baix Llobregat (Castelldefels).


D’acord al que estableix l’art. 26 del Reglament Electoral de la UPC formar part de les meses electorals i intervenir-hi efectivament és un deure de tots els membres de la comunitat universitària l’incompliment injustificat del qual pot donar lloc a les responsabilitats disciplinàries i administratives previstes a l’ordenament jurídic.