Concurs contractació professor/a Lector/a

A la web de concursos PDI (https://concursospdi.upc.edu) de la UPC, trobareu publicada una resolució per la qual es convoca un concurs públic per a la contractació de professorat lector amb una plaça adscrita al DEAB:

- Resolució 2023-3859-56, de 31 d'octubre de 2023.

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de novembre de 2023 (inclòs).

TAULER D’ANUNCIS DE LES COMISSIONS

Les comissions de selecció faran públiques les seves comunicacions al tauler d'anuncis de Concursos de PDI de la pàgina web de la UPC

 

Les DADES ESPECÍFIQUES DE LA PLAÇA convocada al Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia són: